*** DEMO SERVER ***


Systemuppdateringar


2017-11-13
Tidsrapportering plus några små justeringar
Nu finns en första version av tidsrapporteringen på plats som en ny modul i Appen för Cost Stop.

Vi har även gjort några små justeringar i systemet:
  • Förtydligade att kryssrutan som finns under Registervård-Listtyper påverkar både vad som visas i åtgärdslistan och i statistiken.
  • Bytt namn på knappen 'Replogg/Signatur' till 'Klarmarkera'.
  • Bytt namn på knappen 'Fordonsdata' i åtgärdslistan till 'Enhet-/Objektdata'.
  • Lagt in efternamn på anmälare i mobilloggen för kör- och vilotider.

2017-10-26
Förbättringar
Idag gjordes en uppdatering med en rad små justeringar och förbättringar som gör systemet ännu mer stabilt.

2017-10-11
Ny inloggningssida!
Nu har vi uppdaterat inloggningssidan till Cost Stop så att den får ett mer modernt utseende. Vi har också gjort en rad justeringar och förbättringar som gör Cost Stop ännu mer stabilt och användarvänligt.

2017-09-28
Buggfixar och förbättringar
Buggfixar
- Korrigerade kolumnbredderna i Statistiken så att de är lite bredare.
- Tankenhet saknades tidigare i Mobillogg för Extern tankning
- Fixade en allvarlig bugg som tömde formuläret när man registrerade ett nytt ärende som innehöll valideringsfel.

2017-09-05
Buggfixar och förbättringar
Den senaste uppdateringen innehåller en rad buggfixar och systemförbättringar kring appen och mobilloggar.

2017-08-16
* Nya moduler i appen!
Nu finns två nya moduler tillgängliga i appen till Cost Stop
- Kör- och vilotider
- Extern tankning

2017-06-13
* Ny app!
Nu finns en helt ny app tillänglig med mängder av nya funktioner
- Rapportera ärenden
- Genomför dagliga kontroller / checklistor - Utför riskanalyser - M.m.
* Ny mobillogg för checklistor
En ny mobillogg för genomförda checklistor finns nu i Cost Stop.
* Mängder med förändringar och förbättringar
Mängder av mindre justeringar och förbättringar har gjorts genom hela Cost Stop.